یوگا را بهتر بشناسیم

شما چه فکر می کنید؟
الهام گودرزی

جشن برداشت محصول

کشاورزان می دانند برای داشتن محصول مرغوب، علاوه بر بذر خوب و کود و سم پاشی و تجهیزات لازم، باید مزارع اطراف و کشاورزان همسایه

ادامه مطلب   »
شما چه فکر می کنید؟
الهام گودرزی

آینه

فرد ابله با فریاد،داخل شهر شد.”من سرم را گم کرده ام.نمی توانم سرم را بیابم.” مردم شهر او را گرفتند و نزد پیر بردند. پیر

ادامه مطلب   »
شما چه فکر می کنید؟
الهام گودرزی

رویای کشاورز

یوگا دانشیست کهن که برای توصیف آن، ازتمثیل زیبا و گویای رویای کشاورز می توان بهره برد. شخم زدن زمین با دو گاو نر. کشاورز،

ادامه مطلب   »