نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سخن بزرگان

ساقی، گل و سبزه بس طربناک شده ست

دریاب که هفته ی دگر، خاک شده ست

می نوش وگلی بچین که تا درنگری

گل خاک شده ست و سبزه،خاشاک شده ست​