نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رویای کشاورز

یوگا دانشیست کهن که برای توصیف آن، ازتمثیل زیبا و گویای رویای کشاورز می توان بهره برد.

شخم زدن زمین با دو گاو نر.

کشاورز، نماد آگاهی

گاوهای نر، نماد جسم وذهن

یوغی که به گردن گاوها انداخته می شود تا با هم و هماهنگ حرکت کنند، نماد یوگا است.

کاری که انجام می شود، شخم زدن زمین وآماده شدن برای کشت و نهایتا رویش است.

پس هدف یوگا پروار کردن گاوهای ذهن و جسم نیست بلکه بالابردن توان کشاورز است برای شخم زدن بهتر در زمان مناسب است.

هدف کشاورز هم فقط شخم زدن زمین نیست.

درحقیقت رسالت  انسان _ کشاورز_ به عنوان جزیی از یک آگاهی کل، رویش و رشد است.

با این اوصاف، چه کودکانه خواهد بود که یوگا را صرفا ورزشی بدانیم در خدمت جسم و احیانا،کاهش استرس های زندگی.

صد البته یوگا، تنها ابزار کمکی برای رسیدن به رویش و زایش نبوده، نیست و نخواهد بود.

شما چه فکر می کنید؟

چه ابزارهای دیگری را می شناسید؟

آرزوی شما رویاندن چه بذرهای بالقوه ایست که در زمین منتظر رویش هستند؟

 

 

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آینه

فرد ابله با فریاد،داخل شهر شد.”من سرم را گم کرده ام.نمی توانم سرم را بیابم.”
مردم شهر او را گرفتند و نزد پیر بردند.
پیر به او آینه ای داد و او فریاد زد: آن را یافتم.
مردم همگی به مرد ابله می خندیدند و او با شادی شهر را ترک کرد.
پیر پرسید:”چرا می خندید؟ شما هم به همان اندازه نادانید چرا که داشته های خود را در بیرون جستجو می کنید.
تمام آنچه که نیاز دارید در درونتان است.
به دنبال شادی هستید که درون قلب شماست.
به دنبال حقیقت هستید که درون ذهن شماست.
به دنبال طلا هستید که در خنده ی شماست.
زیبایی را جستجو می کنید که در چشمان شماست.
کسی را برای اجابت خود می جویید، وقتی که او، خودتان هستید که باید بجویید.”​

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جشن برداشت محصول

کشاورزان می دانند برای داشتن محصول مرغوب، علاوه بر بذر خوب و کود و سم پاشی و تجهیزات لازم، باید مزارع اطراف و کشاورزان همسایه هم از این نعمت ها برخوردار باشند به طور مثال ،آفت می‌تواند از زمین های مجاور منتقل شود و بذر نامرغوب به وسیله باد جابجا می شود.
کشاورزان با هم معاشرت می کنند، همدلی و همکاری دارند،تجارب خود را در اختیار همدیگر قرار می‌دهند تا به هدف مشترک دست پیدا کنند، محصول خوبی را برداشت کنند و آنگاه همه با هم جشن می‌گیرند و چه جشن باشکوهی خواهد بود وقتی که تک‌تک کشاورزان از محصولشان راضی باشند، همه باهم، غرق شادی و سروروشکرگزارخداوند.
سلام من الهام هستم و با جمعی از دوستان و پرتو جویان عزیز تر از جانم تصمیم گرفتیم تا در کنار شما به رویای کشاورز، جامه یعمل بپوشانیم ما ابزاری به نام یوگا را یافته ایم و قصد داریم تجارب خود را در اختیار شما بگذاریم.
ما تلاش خواهیم کرد که راهکارهای موثری را ازمنابع علمی معتبربرای یافتن یک زندگی سرشارازآرامش وسرور، بدست آوریم و با شما شریک شویم.
رویای ما هم آگاهی وشادی و رضایت همه کشاورزان کره زمین است. به امید اینکه زمین ،جای بهتری برای زندگی باشد. آباد آباد.
ممنونتان هستیم که با ما همراه می شوید.​