دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان، یوگا، آناتومی یوگا، الهام گودرزی
دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان گروه A

3 جلسه
شروع دوره از 4 اردیبهشت ماه 1400
روز های فرد
صبح ها از ساعت 8 الی 10

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان گروه B

3 جلسه
شروع دوره از 4 اردیبهشت ماه 1400
روز های زوج
عصر ها از ساعت 5 الی 7 (ساعت 17 الی 19)