دوره ها

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن. بهمن 1400

8 درس
متوسط

ضعف عضلات کف لگن و بیماری های مرتب با آن، …

آناتومی دی 1400

18 درس
متوسط

آناتومی علم شناخت اجزاء تشکیل دهنده بدن است. دانشی شیرین …

فیزیولوژی دی 1400

8 درس
متوسط

فیزیولوژی علم شناخت کارکرد دستگاههای بدن است. اینکه این بدن …

دوره آنلاین آناتومی 99

18 درس
متوسط

آناتومی،علم شناخت بافت ها و اندام های بدن و محل …

فیزیولوژی آبان 1400

5 درس
متوسط

فیزیولوژی علم کارکرد دستگاههای شگفت انگیز بدن است. در4 جلسه …

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان. اردیبهشت 1400

3 درس
3.5 ساعت
مبتدی

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان ویژه بانوان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مهارت های آموخته شده در این دوره ، مهارت بسیار مطلوبی خواهید داشت که می تواند به شما در یافتن شغل و کسب درآمد به عنوان مربی یوگا کمک کند.