دوره ها

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان. اردیبهشت 1400

3 درس
3.5 ساعت
مبتدی

دوره آموزشی تقویت عضلات کف لگن در بانوان ویژه بانوان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مهارت های آموخته شده در این دوره ، مهارت بسیار مطلوبی خواهید داشت که می تواند به شما در یافتن شغل و کسب درآمد به عنوان مربی یوگا کمک کند.