نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آسانا، سومین شاخه ی یوگا

سومین شاخه یوگا آسانا یا حالت بدن است. آسانا سلامتی و سبکی می‌دهد، این حالت خوشایند بدن،  تعادل ذهنی ایجاد می کند.

آساناها طی قرن ها کامل شدند تا هر عضله، عصب و غده بدن را ورزش دهند. بدن را نیرومند و انعطاف پذیر می کنند. بدون اینکه عضلانی شود و اعصاب را آرام می کند. اما اهمیت واقعی آساناها در شیوه ای است که ذهن را تربیت می‌کند. یوگی بدنش را دست‌کم نمی‌گیرد اما هدفش هم کمال بدن نیست بلکه به کمال حواس، ذهن و عقل و روحش می‌اندیشد. با‌ تمرین آسانا بر بدن چیره می شود و آن را مکان مناسبی برای روح می‌کند. هرگز بدن یا ذهن را نادیده نمی‌گیرد بلکه هر دو را گرامی می دارد.  چون بدن نه سد راه آزادی معنوی اش، که در واقع ابزار پیشرفت است. او جویای بدن نیرومند و سالم و آزاد از رنج است تا بتواند آن را وقف خدمت به خدا کند. اما آساناها و اسامی آنها از گیاه و حشره پرندگان و حیوانات با قهرمانان اسطوره‌ای گرفته شده تا به ما یادآوری کند همه آفریده خداییم و والاترین شکل، بی شکلی است.

برگرفته از کتاب پرتوی بر یوگا، نوشته ی استاد آینگر​