نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

جشن برداشت محصول

کشاورزان می دانند برای داشتن محصول مرغوب، علاوه بر بذر خوب و کود و سم پاشی و تجهیزات لازم، باید مزارع اطراف و کشاورزان همسایه هم از این نعمت ها برخوردار باشند به طور مثال ،آفت می‌تواند از زمین های مجاور منتقل شود و بذر نامرغوب به وسیله باد جابجا می شود.
کشاورزان با هم معاشرت می کنند، همدلی و همکاری دارند،تجارب خود را در اختیار همدیگر قرار می‌دهند تا به هدف مشترک دست پیدا کنند، محصول خوبی را برداشت کنند و آنگاه همه با هم جشن می‌گیرند و چه جشن باشکوهی خواهد بود وقتی که تک‌تک کشاورزان از محصولشان راضی باشند، همه باهم، غرق شادی و سروروشکرگزارخداوند.
سلام من الهام هستم و با جمعی از دوستان و پرتو جویان عزیز تر از جانم تصمیم گرفتیم تا در کنار شما به رویای کشاورز، جامه یعمل بپوشانیم ما ابزاری به نام یوگا را یافته ایم و قصد داریم تجارب خود را در اختیار شما بگذاریم.
ما تلاش خواهیم کرد که راهکارهای موثری را ازمنابع علمی معتبربرای یافتن یک زندگی سرشارازآرامش وسرور، بدست آوریم و با شما شریک شویم.
رویای ما هم آگاهی وشادی و رضایت همه کشاورزان کره زمین است. به امید اینکه زمین ،جای بهتری برای زندگی باشد. آباد آباد.
ممنونتان هستیم که با ما همراه می شوید.​